Szolgáltatásaink

Piackutatás, marketing kutatás

A marketingkutatásai mindhárom fő területén végzünk szolgáltatások (Fogyasztói elégedettség felmérés, piackutatás és új fejlesztési elképzelése előzetes tesztelése).

Konkrét válaszok konkrét üzleti kérdésekre. A piackutatás akkor működik, ha az adott cég számára tényleg fontos kérdésekre válaszol a begyűjtött információk alapján. Az egyedi tervezésre épülő piackutatásban évtizedes tapasztalatokkal rendelkezünk. Néhány alkalmazási terület, ahol – a hagyományos piackutatási igények mellett – speciális tudással rendelkezünk:

  • A piac valós méretének felmérése a termékszegmensben.
  • Új termékek várható fogadtatásának mérése.
  • Termékvariációk tesztje.
  • Márkanévhez társított termékcsoport bemérése – mi az, amit szívesen venne a vásárló ettől a márkától.

 

Vélemény-, közvéleménykutatás

Itt egyrészt a jelenlegi legkorszerűbb szoftveres adatkezelési és -elemzési technológiával támogatott telefonos call center bázisán végzett kérdőíves és interjús adatgyűjtések, illetve azok elemzése, kiértékelése biztosítja az eredményeket.

Másrészt rendelkezésre állnak a kvalitatív, mélyinterjús kutatások módszertanára épülő kutatási megoldások, továbbá a speciális célcsoport körében végezett, személyes konzultációkkal történő információgyűjtés és elemzés, konzultáció, döntéstámogatás.

 

Versenytárs elemzés

A versenytárselemzés akkor jelent igazi segítséget, amikor egy cég pontosítani kívánja ismereteit a piacán uralkodó aktuális helyzetről, vagy amikor növekedni, fejlődni szeretne. Ha új piacra kíván lépni, elakadt a növekedésben, vagy nem jönnek a megfelelő eredmények, megkerülhetetlen a konkurencia elemzése: beazonosítja a versenytársak jelenlétével összefüggő veszélyeket és növekedései lehetőségeket, adatokat gyűjt a konkurenciáról a különféle területeken való összehasonlításhoz, sőt, inspirációt szállít a versenytársak gyakorlataiból, megoldásaiból.

A versenytárs elemzés azt is feltárhatja, hogy mit gondolnak a fogyasztók a versenytársakról. A fogyasztói megítélések a versenytársak helyzetének beméréséhez mással nem helyettesíthető információkat szolgáltatnak.

 

Kommunikációs hatékonyság mérése

Egy cég vezetése mindig szeretné tudni, hogy igazából mit is hoztak a kommunikációra költött összegek. Legtöbbször viszont csak annyit tudnak, mi az, amit a cég a szolgáltatóktól vásárolt és mennyiért: hány média-megjelenés volt, hány reklámot helyeztek el és hol, mennyit költöttek mindezekre. A kommunikációs cégek arra törekszenek, hogy a munkájukat lefordítsák közvetlenebb eredményekre, például az elérés vagy gyakoriság adataira, vagy a felidézési és felismerési mutatókra. Az igazi eredményességet viszont csak az ügyfelek, vásárlók viselkedésváltozása jelenti. Ezt mérni kell.

Egy reklám esetében például többnyire azt nézik, hányan látták papírforma szerint a reklámot. A reklámcégek közlik az elérés adatait, de egy kutatásból az is kijön, hogy pl. a budapesti lakosságnak csak az 5%-a emlékszik az adott reklámra. Ez azt jelenti, hogy a reklámszolgáltató által jelzett másfél milliós elérés valójában 90 ezres nézőszámot jelent. Ezt úgy is hívhatjuk, hogy a kommunikációs csatorna hatékonyságának mérése. Ez elvezet egészen a hírnévméréshez. Nem egyenes az összefüggés, hogy minél többet közvetítesz valamit, annál jobb a hírneved. Az ismertség növelése nem azonos a hitelesség, a reputáció növelésével.

 

Fogyasztói élmény felmérés – Consumer survey

A fogyasztó viselkedése végső soron vásárlási döntései miatt érdekes. A fogyasztók viselkedését számos dolog befolyásolja: az ár-érték arány, a minőség, a biztonság, a gyorsaság, a kényelem, a termék vagy szolgáltatás iránti elkötelezettség, és persze a hiedelmek. Mindezek együtt alakítják a fogyasztói élményt, ami meghatározza, hogy adott cégről, annak termékéről vagy szolgáltatásáról hogyan gondolkoznak. Ajánlják-e például azokat környezetüknek? Vagy visszatérnek-e váráslóként? Ennek ismerete komoly támogatást nyújt a cég működésének értékeléséhez, fejlesztési döntések előkészítéséhez.

 

Képzési szükségletek felmérése

A felmérés itt azt tárja fel, hogy a hatékonyabb, gyorsabb, kevesebb hibával, magasabb minőségben való munkavégzéshez milyen készségek, képességek oktatására vagy fejlesztésére van szükség a dolgozók körében. A képzések tartalma, hossza, szervezési módja sokszor olyan döntések vagy ajánlatok mentén formálódik, amelyek nem a szervezet tényleges igényeire épülnek. A képzések lehető maximális hatékonyságát a korszerű módszertanra épülő igényfelmérés biztosítja.

 

A képzési hatékonyság mérése – tréningszolgáltatásokat igénybe vevő cégek és tréningcégek számára

Magyarországon általában aszerint mérik a képzések hatékonyágát, hogy az mennyire tetszett a hallgatóknak. A tréningcégek nagy része arra koncentrál, hogy a leadott képzés minél szimpatikusabb legyen a részt vevők számára. A képzés hatékonysága viszont egzakt módon is mérhető. A képzést megrendelő cég eredményességi igényei szerinti pontokon a képzés előtt és a képzés után is készül mérés, ez precízen meghatározza, hogy a képzés az egyes pontokon milyen és mekkora változást tudott elérni a dolgozóknál.

 

Szervezeti motivációs rendszer mérése

A cégek a motiváció terén is versenyhelyzetben vannak a munkavállalókért: milyen a karrierlétra, milyen a cafeteria, milyen egyéb szolgáltatásokat adnak a dolgozóknak. A szervezeti motivációs rendszerrel való dolgozói elégedettség a cég stabilitásának fontos pillére. Gyakori megoldás, hogy a cég saját maga próbálja megoldani a dolgozói elégedettség mérését – egy google form kérdőív kitöltetése a dolgozókkal látszólag egyszerűen elvégzi ezt a feladatot. A gyakorlatban azonban teljesen más mérési eredmények születnek a céges hierarchián kívül szervezett, professzionális mérésekkel, ahol garantált a valódi anonimitás és a dolgozói visszajelzések őszintesége megbízható mérési adatokat biztosít.