Általános CAWI kutatási projekt

Egy általános CAWI kutatási projekt lépései

CAWI (Computer Assisted Web Interview) online kérdezési módszeren alapuló adatfelvétel.

A kutatások alkalmával a kutatás folyamatának lépéseit előzetesen egyeztetjük az ügyféllel.

Tervezés, előkészítés

 • Kérdőívszerkesztés – figyelembe véve az e-benchmark.hu rendszerének alkalmazhatóságát
  • Legördülő menüs kérdések
  • Egyszeres illetve többszörös választásos kérdések
  • Nyitott rövid kérdések, nyitott többsoros (esszé jelegű válaszokat is befogadó) kérdések
  • Skála típusú kérdések (Likert-skála; 1-5; 1-10; -2,-1,0,1,2; stb.)
  • Mátrix típusú kérdések (egy-, ill. két skálás)
  • Sorba rendező kérdések
  • Az elágazások kialakítása, egyes kérdések csak az előző kérdésekre adott válaszok függvényében jelennek meg, a kitöltők számára így csak a megfelelő kérdések jelennek meg
  • Média anyagok beszúrása – képek, hang- és videó anyagok
 • Célcsoport definiálása, kvóták meghatározása
  • A megbízó által megfogalmazott kutatási feladat tükrében közösen kiválasztjuk az elérni kívántak körét, akik a kutatási meghívó emailjét megkapják.
   Például a megbízó ügyfélkörének egy szegmense
 • Ösztönzők kiválasztása
  • Lehetőség van a felmérések során a megbízó által adott ajándékok (pld. vásárlási utalvány, elektronikai készülék, nyaralási utalvány, stb.) a kitöltők közötti kisorsolásra
 • Minta kiválasztása
  • A célcsoportból képzett alapsokaság teljes megkérdezése, vagy
  • Az alapsokaságból véletlen mintaválasztással leválogatjuk a kutatásban meghívottak körét, akik a kutatásra felhívó e-mailt kapnak.

Kérdőív programozás és tesztelés

 • Kérdőív programozása
 • Lehetőség van egyedi Token-ek (azonosító kódok) generálására, felhasználókhoz rendelésére
  Egyedi azonosítók, Token-ek segítségével elkerülhető, hogy egy illetéktelen személy kitöltse a kérdőívet. Ezeket a Token-eket a kutatásban résztvevő felhasználókhoz egyedileg rendeljük hozzá.
  Például csak a cég dolgozóiból leválogatott kollégák tölthetik csak ki a kérdőívet.
 • Meghívó e-mail elkészítése

Adatfelvétel

 • Meghívó levelek kiküldése
  A meghívó e-maileket vagy a megbízó vagy az e-benchmak.hu rendszere küldi ki. Az e-benchmak.hu elektronikus levél kiküldő rendszere amellett, hogy alkalmas a meghívók pár perc alatt több ezer címre történő eljuttatására, egy szűkített funkciójú ügyfélnyilvántartást, karbantartást is megoldhat.
 • Az on-line kérdőív adatainak folyamatos rögzítése
  A kitöltés folyamatáról (hány kitöltött kérdőív van) e-mailben értesítjük az ügyfeleinket, sőt lehetőség van részeredmények átadására is.

Adatelemzés és kutatási jelentéskészítés

 • Adatfelvétel lezárása
  Az adatfelvétel vagy egy előre publikált időpontban vagy a meghatározott kvóták teljesülése esetén fejeződik be.
 • Ösztönzők kisorsolása
  Az ösztönzők kisorsolása a megbízó feladata. A kutatásban részvevők listájából (azok, akik ehhez hozzájárultak) véletlen alapuló módszerrel kiválasztásra kerülnek a nyertesek. A sorsolásról valamennyi résztvevő értesítést kap. A nyertes nevét nyilvánosan is közzé tesszük vagy a kutatás honlapján vagy a megbízó honlapján.
 • Adattisztítás, előkészítés az elemzésre
  Ekkor az adatbázis megtisztítása, a logikai ellentmondások kiszűrése a cél, nehogy egyes hibás adatokból levont következtetések letorzíthassák az eredményt.

Kutatási jelentés, záró tanulmány elkészítése

 • A kutatási jelentést a megbízó kérésének megfelelően különböző szinten tárja fel a kutatás összefüggéseit.
  Lehetőség van az adatbázisból különböző szempontok szerinti leválogatásra is.
 • Következtetések megfogalmazása
  A kutatási jelentésben feltártaknak a jövőbeni üzleti döntésekhez történő felhasználásához konzultációval, tanácsadással is segítséget tudunk adni.