RepVal – hírnév mérés

Reputation ValuationTM  – RepValTM
e-benchmark.hu hírnév mérése

A RepValTM vállalati és szervezeti hírnév-mérési rendszer segítségével nemcsak a gyakorló pr-szakemberek kaphatnak egy eszközt hírnév-menedzselési feladataikhoz, hanem egy kiinduló alap lehet egy hírnév-kockázatkezelési rendszer kialakításához, működtetéséhez.
A vállalatvezetés figyelmét felhívja arra, hogy a pr-tevékenységre fordított eszközök már nem egyszerű kommunikációs költségek, hanem a vállalkozás egyik legfontosabb vagyon elemét, az immateriális vagyont növelő befektetéssé válnak[1].

A RepValTM kifejlesztésénél figyelembe vettük mind a hazai, mind a nemzetközi szakirodalmat, tapasztalatokat, a területen folyó tudományos műhelyek eredményeit. A téma hazai szakértőivel való konzultációk során sikerült olyan mérőrendszert kialakítani, amely mind az európai, mind a magyarországi viszonyokhoz illeszkedik.

A RepValTM rendszer empirikus adatok segítségével megmutatja, hogy az adott vállalat hírnevét mely tényezők milyen mértékben befolyásolják. Szegmensekre bontva – érdekgazda, társadalmi státusz és sok más – meghatározhatók azok a beavatkozási pontok, ahol a pr-szakembereknek cselekedni kell.

A vállalat hírnevét 8 fő alkotóelemre, dimenzióra bontva vizsgáljuk

1. üzleti, pénzügyi teljesítmény
2. termék és/vagy szolgáltatás
3. vezetőség
4. innováció
5. munkahely
6. vállalatpolgárság [2]
7. vállalatkormányzás
8. hitelesség

ami mögött további jól meghatározható dimenziók is találhatók, ilyen például a szervezet CSR-tevékenységének megítélése. A fő- és az azokat alkotó aldimenziók rendszerét több mint 50 kérdés segítségével mérjük.

[1] Prof. Karl Erik Sveiby, Dr. Szeles Péter által megfogalmazott gondolta, amivel mi egyetértünk.Továbbiakban a reputációt és a hírnevet egymás szinonimájaként használjuk.
[2] Vállalatpolgárság azt értjük, hogy a vállalat társadalmilag / szociálisan felelős, „köztudatos”, etikus „vállalatpolgárja” („Corporate Citizenship”) a társadalomnak.